Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Vertrouwenspersoon

Wanneer er klachten zijn dienen deze klachten zo spoedig mogelijk met desbetreffende persoon opgelost te worden. Het gesprek aangaan is hierin erg belangrijk. Mocht dit geen effect (meer) hebben, dan kan er contact gezocht worden met een interne vertrouwenspersoon.

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Dit zijn Abdelhaq El Fezazi en Hanan Ben Ayad. Je kan bij deze personen terecht om vertrouwelijk informatie te delen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke of werk gerelateerde situaties. De vertrouwenspersoon kan samen met jou de situatie reflecteren en zo nodig adviseren over vervolgstappen.

Anti-pestcoördinator & Aandachtfunctionaris

Onze anti-pestcoördinator Yasemin Yazir gaat preventief en reactief te werk om pesten tegen te gaan. Zij is het aanspreekpunt wanneer er gepest wordt, of dit wordt vermoed. De anti-pestcoördinator kan attent worden gemaakt op pesten door leerlingen, ouders en collega’s.