Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Vertrouwenspersoon

Wanneer er klachten zijn dienen deze klachten zo spoedig mogelijk met desbetreffende persoon opgelost te worden. Het gesprek aangaan is hierin erg belangrijk. Mocht dit geen effect (meer) hebben, dan kan er contact gezocht worden met een interne vertrouwenspersoon.

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Dit zijn Mustafa Akkoc en Hanan Ben Ayad. Je kan bij deze personen terecht om vertrouwelijk informatie te delen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke of werk gerelateerde situaties. De vertrouwenspersoon kan samen met jou de situatie reflecteren en zo nodig adviseren over vervolgstappen.

Externe vertrouwenspersoon Stichting Noor

Wij willen een veilige school zijn voor iedereen, maar waar gehakt wordt vallen spaanders. Krijgt u, wat we uiteraard niet hopen, te maken met ongewenste omgangsvormen, integriteitschendingen, vermoedens van misstanden of conflicten, dan kunt u de klachtregeling volgen (zie website). We hopen dat we alle klachten intern kunnen oplossen. Als u uw eventuele klachten in vertrouwen met iemand wilt bespreken dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de school. U heeft ook de mogelijkheid om dit met de externe vertrouwenspersoon te bespreken. De vertrouwenspersoon ondersteunt u bij het vinden van een oplossing in de informele sfeer. Hij/zij informeert u over informele en formele stappen (bespreekt kansen en risico’s) die gezet kunnen worden om de situatie te verbeteren. Hij/zij ondersteunt u bij het maken van een keuze over de best bij u passende oplossing of aanpak. Wanneer het nodig is ondersteunt hij /zij u bij het voeren van gesprekken, het zoeken naar formele wegen en bij het indienen en bespreekbaar maken van een klacht. Hij/zij zorgt ook voor de nazorg.

Contactgegevens:

Instantie:

Buro Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersonen:

Peta Twijnstra & Lammert van der Veen

E-mailadres:

info@burovertrouwenspersonen.nl

Website:

www.burovertrouwenspersonen.nl

Anti-pestcoördinator & Aandachtfunctionaris

Onze anti-pestcoördinator Shabnam Edhie Hoessein gaat preventief en reactief te werk om pesten tegen te gaan. Zij is het aanspreekpunt wanneer er gepest wordt, of dit wordt vermoed. De anti-pestcoördinator kan attent worden gemaakt op pesten door leerlingen, ouders en collega’s.

Shabnam Edhie Hoessein