Ouderraad & Klassenouders

Ouderraadsleden & klassenouders gevraagd

Wij vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Om de lijntjes tussen de leerkrachten en ouders en verzorgers kort te houden zijn wij ook dit schooljaar weer op zoek naar 2 klassenouders per groep. De klassenouder fungeert als het ware als brug tussen de ouders en verzorgers onderling en tussen de leerkracht. In overleg met de leerkracht assisteert de klassenouder bij verschillende activiteiten van de klas.

 

U kunt hierbij onder andere denken aan; het bereiden en verdelen van het Schoolfruit, het helpen met lezen, vervoer bij excursies, begeleiding bij bijvoorbeeld een sportdag of knutselactiviteit, periodieke luizencontrole, enzovoort. Daarnaast zetten de klassenouders zich in om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en te houden om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te vergroten.

Wat wordt er verwacht van een lid van de ouderraad?

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders met een positieve houding ten opzichte van de school en de activiteiten van de ouderraad. De andere verwachtingen zijn (o.a.):

Assisteren tijdens evenementen, festiviteiten en andere activiteiten.

Het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad. Deze vinden enkele malen per jaar plaats op school.

Beschikbaar zijn voor minimaal één werkgroep per schooljaar inclusief het aanwezig zijn bij een eventuele extra ingeplande vergadering voor het bespreken van de planning, uitvoering en taakverdeling.

Ervaring en/of bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Een enthousiast lid wordt gekenmerkt door beschikbaarheid, inzet, betrokkenheid, positiviteit, oprechtheid en een zuivere intentie! Het hebben van de juiste intentie is essentieel bij élke daad. Dus niet alleen bij de aanbiddingen maar bij alle daden in het dagelijks leven zodat de Moslim beloond wordt bij Allāh voor zijn handelingen en zegeningen verkrijgt in hetgeen hij doet.

 

’Umar ibn-ul-Khaṭṭāb, moge Allāh met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “Ik heb de Profeet horen zeggen: “De daden worden op grond van de intenties beoordeeld en iedereen wordt beloond naar zijn intenties. Degene die migreert voor Allāh en Zijn gezant, die is ook met Allāh en Zijn gezant verbonden door zijn keuze, maar degene die migreert vanwege wereldse voordelen of vanwege een huwelijk met een vrouw zal beoordeeld worden naar de intentie van deze keuze om te migreren.”” [Overgeleverd door al-Bukhāriy & Muslim]

Aanmelden voor de ouderraad of meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar administratie@ibsalihsaan.nl of meldt u bij Meester Nadir of Juf Hanan Ben Ayad.