Al Ihsaan

Identiteit, integriteit & authenticiteit

Grootse resultaten komen voort uit grootse ambities.

Documenten

Bekijk onze schoolgids voor meer informatie over Al Ihsaan. Zo blijf jij altijd up to date en goed geïnformeerd.

Mededelingen

Bekijk onze mededelingen om actueel te blijven van onze activiteiten.

Agenda

Bekijk onze agenda om te weten wanneer de eerst volgende activiteiten, festiviteiten, studiedagen etc zijn.

Over Al Ihsaan

De school telt ongeveer 200 leerlingen. De leerlingen komen voornamelijk uit Lelystad, een enkeling woont buiten Lelystad. In de schoolgids en andere documenten treft u veel informatie aan over de school. Uiteraard is het altijd mogelijk een kijkje te nemen op onze school. Via onderstaande adresgegevens kunt u contact met ons opnemen dan wel via het contactformulier op deze website.

Vertrouwenspersoon

Wanneer er klachten zijn dienen deze klachten zo spoedig mogelijk met desbetreffende persoon opgelost te worden. Het gesprek aangaan is hierin erg belangrijk. Mocht dit geen effect (meer) hebben, dan kan er contact gezocht worden met een interne vertrouwenspersoon.

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Dit zijn Mustafa Akkoc en Hanan Ben Ayad. Je kan bij deze personen terecht om vertrouwelijk informatie te delen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke of werk gerelateerde situaties. De vertrouwenspersoon kan samen met jou de situatie reflecteren en zo nodig adviseren over vervolgstappen.

Anti-pestcoördinator & Aandachtfunctionaris

Onze anti-pestcoördinator Shabnam Edhie Hoessein  gaat preventief en reactief te werk om pesten tegen te gaan. Zij is het aanspreekpunt wanneer er gepest wordt, of dit wordt vermoed. De anti-pestcoördinator kan attent worden gemaakt op pesten door leerlingen, ouders en collega’s.

Zondag 16 juni 2024: Offerfeest

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Seconden

Maandag 22 juli  2024: Begin zomervakantie

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Seconden

Betekenis Al Ihsaan

Al Ihsaan komt van het Arabische woord “Ahsana”, wat betekent: “de dingen beter doen”. Al Ihsaan betekent dus letterlijk “het beste” doen. Een prachtig woord en een ambitieuze instelling. Al Ihsaan is het hoogste niveau waarmee je het dichtste bij Allah staat. Het is Allah eren alsof je Hem echt ziet. Al Ihsaan staat tevens voor perfectie: het uitvoeren van dat wat Allah wil. Het staat ook voor elke nobele handeling, elke nobele spirituele intentie, elke goede daad, élke daad doordrongen van zuivere intentie en naastenliefde. Al Ihsaan is het mooiste wat je in de Islam kunt volbrengen. Het staat voor het uiterst authentieke, het meest belangrijke in het leven.