Ouderraad

Doelstelling ouderraad:

Teamleden

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Fatma Akpinar

Penning
meester

Özlem Acikgöz

Secretaris

Selma Barhan

Lid

Latifa Toufik